Goods Explosion Model

Goods explosion model

Source: adapted from Meeuse, G.C., (1977), Technologische aspecten van het geïntegreerd transport, Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut: Rijswijk